PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


DEZYNSEKCJA

Dezynsekcja - jest to zwalczanie szkodliwych owadów takich jak: muchy, komary, meszki, pchły, pluskwy, karaluchy, prusaki, wołki, trojszyki itp. ze względów sanitarnych i gospodarczych.

DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja - czyli odkażanie, jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, bakterii, wirusów i ich form przetrwalnikowych, wszelkimi środkami.

DERATYZACJA

Deratyzacja - jest to zespół zabiegów, mających na celu zwalczenie gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów.

Monitoring HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli Krytyczne Punkty Kontroli.Realizacja: MAXIGRAF