PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


DEZYNSEKCJA

Dezynsekcja - jest to zwalczanie szkodliwych owadów takich jak: muchy, komary, meszki, pchły, pluskwy, karaluchy, prusaki, wołki, trojszyki itp. ze względów sanitarnych i gospodarczych.

DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja - czyli odkażanie, jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, bakterii, wirusów i ich form przetrwalnikowych, wszelkimi środkami.

DERATYZACJA

Deratyzacja - jest to zespół zabiegów, mających na celu zwalczenie gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów.

Monitoring HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli Krytyczne Punkty Kontroli.


Witamy na stronie firmy PEZET

Szanowni Państwo

Firma PEZET ma przyjemność zaoferować Państwu usługi w zakresie monitorowanego zwalczania szkodników opartego na założeniach międzynarodowych standardów GMP/GHP, HACCP.

PEZET specjalizuje się w monitorowaniu i zwalczaniu szkodników. Wprowadzany przez nas system nadzoru szkodników oparty jest na procedurach, które dostosowujemy do odpowiedniego systemu zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie. Urządzenia i preparaty stosowane przez pracowników firmy PEZET posiadają niezbędne atesty, certyfikaty i pozwolenia, które zawsze są dołączone do dokumentacji Programu Zwalczania Szkodników lub na życzenie Klienta.

Nasz zespół stanowią pracownicy, którzy wiedzę, umiejętności i doświadczenie nabywali, zajmując się tematyką dezynfekcji,  dezynsekcji i deratyzacji zgodnie z unijnymi wymogami systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), a także zasad GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) oraz GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).

Pełna oferta usług firmy PEZET:

  • Dezynsekcja - zwalczanie szkodliwych owadów takich jak: muchy, komary, meszki, pchły, pluskwy, karaluchy,  prusaki, wołki, trojszyki itd. ze względów sanitarnych i gospodarczych (oprysk grubokroplisty, zamgławianie termiczne, zamgławianie na zimno ULV, opylanie, pułapki lepowe, lampy owadobójcze, pułapki feromonowe)
  • Dezynfekcja - niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakażeniu. (oprysk grubokroplisty, zamgławianie na gorąco, zamgławianie na zimno ULV, generator ozonu)
  • Deratyzacja - zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy (karmniki deratyzacyjne, chwytacze gryzoni, lepy)
  • Dezodoryzacja - usuwanie wszelkich przykrych zapachów między innymi, po pożarze, zmarłym, kanalizacyjne, rozkładających się nieczystości organicznych (zamgławianie na zimno ULV, oprysk grubokroplisty, generator ozonu)
  • Fumigacja - zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu. Substancje te zwane są fumigantami
  • Monitoring HACCP - ochrona przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych
  • Ozonowanie - odkażanie bez użycia chemii, stosowanym środkiem biobójczym jest ozon
  • Zwalczanie komarów
  • Lustracja zerowa - wskazanie kierunków przystosowania zakładu
  • Analiza Zagrożeń  i Krytycznych Punktów Kontroli

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i możliwość współpracy z największymi koncernami branży spożywczej oraz znajomość najnowszych technologii są naszymi podstawowymi atutami.


Realizacja: MAXIGRAF