PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Karaczan prusak

Karaczan prusak (Blatella germanica) - owad z rzędu karaczanów, rodziny prusakowatych (Blattellidae).

Karaczan to duży owad o przeobrażeniu niezupełnym. Ma długie ruchliwe czułki, silnie rozwinięte przedplecze, 2 pary skrzydeł. Morfologia: samica ma ok 12-16 mm a samiec 10-12mm. Są zabarwione na rudo, czułki i odnóża są jaśniejsze. Odwłok wyraźnie segmentowany.

Karaczan prusak wydziela w swoich odchodach 1-dimetyloamino-2-metylo-2-propanol, który jest kontaktowym, markującym terytorium feromonem.

Źródło: Wikipedia

Realizacja: MAXIGRAF