PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Mrówka pospolita

Mrówka pospolita (Hurtnica zwyczajna zwana również hurtnicą czarną) (Lasius niger) - często spotykana mrówka europejska stanowiąca myrmekofaunę miast (mrówkę tę można spotkać na chodnikach). Królowa osiąga wielkość do 9 mm. Robotnice wielkości około 4 mm. Loty godowe (rójka) odbywa się od czerwca do sierpnia. Podczas pierwszej rójki można zauważyć na ścieżkach wiele królowych tego gatunku z odrzuconymi po locie godowym skrzydłami szukających miejsca do założenia kolonii. Hurtnica zwyczajna zakłada gniazdo w sposób klasztorny składając larwy i wychowując pierwsze mrówki bez konieczności pożywiania się poza gniazdem.

Siedlisko:
Naturalnym siedliskiem życia tego gatunku jest cała Europa i Azja, miejscami chłodniejsze regiony Afryki pojawia się tam rzadko, zwłaszcza w górach gdzie ma szansę doczekać temperatur niższych od 10 °C, które zapewniają kolonii wychów młodych królowych ze złożonych jesienią jaj (tylko z przezimowanych jaj mogą wykluć się larwy królewskie). Ta mała mrówka zakłada swoje gniazda praktycznie wszędzie gdzie znajdzie odrobinę wilgotnej ziemi, czasem również potrafi zagościć w próchniejącym drzewie. Na polanach gdzie występuje trawa buduje ziemne kopce do ok. 20-30cm wysokości, służą one im w okresie wiosny i jesienie do wygrzewania się w słońcu, podczas gdy temp. powietrza jest już niska. W miejscach gdzie kopce są rozmywane przez ulewy, rozdeptywane np. na chodnikach, kolonia nie buduje ich, a wejście można poznać tylko po wchodzących do środka robotnicach i małych otworkach w ziemi. W Polsce jest to najpospolitszy gatunek mrówek.

Źródło: Wikipedia

Realizacja: MAXIGRAF