PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Usługi

Oferujemy usługi:

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF