PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Deodoryzacja

Definiuje się ją jako eliminowanie przykrych, niepożądanych zapachów powstałych w wyniku procesów gnilnych. Dezodoryzacja najczęściej wykonywana jest w połączeniu z dezynfekcją i dezynsekcją.

Usuwanie przykrych zapachów powstałych na skutek:

  • pożaru
  • po zmarłym
  • rozkładających się nieczystościach
  • pozostałościach organicznych
  • tytoniu
  • przepracowanych olejów
  • wilgoci
  • itp

W ramach usługi wykonujemy również odświeżanie pomieszczeń.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF