PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Dezynfekcja

Dezynfekcja - czyli odkażanie, jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, bakterii, wirusów i ich form przetrwalnikowych, wszelkimi środkami fizycznymi jak np. dezynfekcja wysoką temperaturą, dezynfekcja parą wodną, dezynfekcja poprzez promieniowanie UV, dezynfekcja poprzez promieniowanie jonizujące oraz dezynfekcja metodami chemicznymi, jak różnego rodzaju preparaty chemiczne.
Do najnowszych metod dezynfekcji zalicza się dezynfekcję przy zastosowaniu procesu zamgławiania. Dezynfekcja poprzez zamgławianie następuje przy użyciu zachodniej technologii - tzw. zamgławiaczy termalnych.

Zakres usług odkażania:

  • budynki mieszkalne i pomieszczenia inwentarskie;
  • pomieszczenia magazynowe i produkcyjne;
  • pomieszczenia po zmarłym, zalaniu i spaleniu;
  • środki transportu;
  • urządzenia chłodnicze, klimatyzacje i przewody wentylacyjne;
  • obiekty kwaterunkowe (materace, pokoje hotelowe i inne);
  • rury kanalizacyjne, pływalnie, studnie i baseny;
  • inne usługi nietypowe;

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF