PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Fumigacja

Fumigacja jest to proces w którym wykorzystuje się związki chemiczne, tzw. fumiganty. Związki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu. Fumiganty działają jako gaz w ścisłym tego słowa znaczeniu, dyfundują one jako oddzielne cząstki, co pozwala im przenikać w traktowany produkt i dyfundować z niego z powrotem.

Ze względu na swoje wyjątkowe własności i znaczne możliwości adaptacji techniki fumigacyjnej, związki te często zapewniają skuteczne i ekonomiczne eliminowanie szkodników w takich warunkach, gdzie inne metody zwalczania są niemożliwe do zastosowania.

Fumigacja drewna oraz opakowań drewnianych takich jak skrzynie, palety czy bębny kablowe, jest wymagana w transporcie międzynarodowym, poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi. Ma to na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się szkodników pod postacią zarodków, nasion czy jajeczek.

Miejsca i obiekty w których wykonujemy nasze usługi:

  • Dezynsekcja drewna wyrobionego (obiekty zabytkowe i sakralne, zbiory muzealne, meble, skrzynie, itp.)
  • Fumigacja naczep samochodowych, wagonów kolejowych
  • Fumigacja komór elewatorów i silosów
  • Fumigacja produktów rolno-spożywczych
  • Fumigacja pustych obiektów
  • Trucie drewnojadów
  • Fumigacja gleby
  • Fumigacja palet i europalet
  • Zlecenia nietypowe

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF