PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Ozonowanie

Dezynfekcja ozonem, popularnie określana jako ozonowanie, jest metodą odkażania bez użycia chemii. Stosowanym środkiem biobójczym jest ozon, gaz o silnych właściwościach dezynfekcyjnych.

Dzięki użyciu wydajnego generatora ozonu o przemysłowej wydajności w krótkim czasie osiągamy stężenie krytyczne, przy którym następuje dezynfekcja - niszczone są grzyby, roztocza, bakterie, wirusy, alergeny, pleśń i szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje.

Ozonowanie stosuje się przy:

  • likwidacji zagrzybienia ścian i murów,
  • oczyszczania bakteriologicznego i neutralizacji zapachów w pomieszczeniach po powodziach, zalaniach, po zmarłych,
  • dezynfekcji obiektów inwentarskich - kurników, obór, chlewni, schronisk dla zwierząt itp.
  • obiektów związanych z produkcją spożywczą - zakładów mięsnych, mleczarskich, browarów itp.
  • archiwach - bibliotekach, sądach, składach - odgrzybianie starodruków, akt, książek oraz wszelkiej dokumentacji,
  • medycznych - dezynfekcja izolatek, sal chorych, urządzeń i sprzętu medycznego, karetek pogotowia, ambulansów,
  • środków transportu - statków, wagonów kolejowych, samolotów, pojazdów i samochodów przewożących żywność,
  • klimatyzacji samochodowych,
  • palarniach, saunach, obiektach sportowych, i innych miejscach użyteczności publicznej.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF