PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Zamgławianie

Zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynsekcji i dezynfekcji:

 • zakładów hodowli drobiu,
 • ferm trzody chlewnej,
 • obór dla bydła,
 • zakładów uboju,
 • schronisk dla zwierząt,
 • zakładów produkcyjnych,
 • przetwórstwa rolno - spożywczego,
 • ogrodnictwa szklarniowego,
 • pieczarkarni i innych.

Do danych zabiegów wykorzystujemy środki ochrony roślin i korzystamy z wytwornic aerozolowych gorących lub zimnych:

 • wyjątkowa zdolność penetracji użytego środka,
 • trwałość,
 • dokładne pokrycie powierzchni.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF