PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Deratyzacja

Deratyzacja - jest to zespół zabiegów, mających na celu zwalczenie gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Do najważniejszych gryzoni należy mysz domowa i szczur wędrowny. Ich szkodliwość polega nie tylko na zjadaniu surowców, półproduktów i produktów, a także na ich zanieczyszczaniu moczem, odchodami, włosami i innymi częściami ciała gryzonie a w szczególności szczury przenoszą ponad 60 groźnych chorób (gorączkę szczurzą, leptospirozę, dżumę, włośnicę). Uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarczych i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjna, przewody elektryczne i wodociągowe.

Nasza firma oferuje następujące usługi:

  • Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych, piwnicach, pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, w systemach kanalizacji oraz na terenach otwartych za pomocą środków chemicznych;
  • Zabezpieczanie obiektów przed ingerencją gryzoni z zewnątrz (tworzenie barier karmików deratyzacyjnych, tzw. szczuroszczelność budynków);
  • Deratyzacja wg GMP, GHP, IPM, HACCP - systemach zapewniania jakości w przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle farmaceutycznym;
  • Deratyzacja rolnicza i w ochronie roślin (zwalczanie gryzoni w uprawach rolnych, sadach, szklarniach);
  • Projektowanie, instalacja, obsługa i nadzór systemów ochrony przed gryzoniami-szkodnikami sanitarnymi i żywności;
  • Ochrona przed gryzoniami - zabiegi doraźne;
  • Monitoring (kontrola aktywności gryzoni, kordony sanitarne);
  • Gazowanie nor (deratyzacja gazowa) w których gryzonie zakładają swoje gniazda, pozwalające w większości wyniszczyć całą ich populację.;

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF